Taller d'escriptura narrativa (juliol 2015)

Aquest taller es presenta com a alternativa a aquells cursos i tallers d'escriptura on es pretén ensenyar a escriure. La perspectiva proposada és la contrària: la de que es pot aprendre a escriure, de la mateixa manera que s'aprèn a pensar.

Partint del llenguatge i dels elements que composen la creació literària, des de les paraules fins a la veu narrativa, es pretén un espai de creació literària on poder prendre consciència de tots aquests aspectes per a utilitzar-los en una escriptura i lectura crítiques, en comptes d'una sèrie de prescripcions normatives.

El taller està orientat a tot aquell qui vulgui escriure narrativa i pensar la literatura, prenent el relat curt com a gènere al voltant del qual treballar, però no amb exclusivitat. Les sessions seran eminentment pràctiques, amb la finalitat de perdre la por a escriure, i aprendre i desenvolupar diferents tècniques a través d'exercicis d'escriptura i lectura entre tots els participants.

El taller serà impartit per Toritaka Tokumei, autor de narrativa breu i coordinador de diversos clubs de lectura a Terrassa i Barcelona, format en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada a la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona. El taller es realitzarà durant tot el mes de juliol de forma intensiva; dos cops per setmana una hora i mitja cada sessió (fent així un total de 12 hores), dimecres i dissabtes de 16.30 a 18.00h. El preu per tot el taller és de 60 euros.

Si esteu interessats en el taller i voleu rebre més informació, ompliu el breu formulari del final de la pàgina per tal de fer-vos arribar un correu explicatiu:


Este taller se presenta como una alternativa a los cursos y talleres de escritura donde se pretende enseñar a escribir. La perspectiva propuesta es la contraria: se puede aprender a escribir, de la misma manera que se aprende a pensar.

Partiendo del lenguaje y los elementos que componen la creación literaria, desde las palabras hasta la voz narrativa, se pretende un espacio de creación literaria donde poder tomar conciencia de todos estos aspectos para utilizar-los en una escritura y lectura crítica, en lugar de una serie de prescripciones normativas. 

El taller está orientado a todo aquel que quiera escribir narrativa y pensar la literatura, considerando el relato corto como género alrededor del cual trabajar, pero no en exclusividad. Las sesiones serán eminentemente prácticas con la finalidad de perder el miedo a escribir, y aprender y desarrollar las diferentes técnicas a partir de ejercicios de escritura y lectura entre todos los participantes.

El taller será impartido por Toritaka Tokumei, autor de narrativa breve y coordinador de diversos clubs de lectura en Terrassa y Barcelona, formado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad Autònoma de Barcelona y la Universidad de Barcelona. El taller se realizará durante todo el mes de julio de forma intensiva; dos veces por semana una hora y media cada sesión (haciendo así un total de 12 horas), miércoles y sábados de 16.30 a 18.00h. El precio total del taller es de 60 euros.

Si estáis interesado en el taller y queréis recibir más información, rellenad este breve formulario que ponemos a continuación para que podamos enviaros un correo explicativo.


 

Subscríbete por email